HISTÓRIA

  • Nezisková organizácia Nový domov toho roku oslavuje 20-te výročie otvorenia DSS pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami.

  • Domov sociálnych služieb Nový domov je denným i pobytovým zariadením aj pre imobilné deti, mládež a dospelých občanov s mentálnym postihnutím. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom zariadenia, ktoré vzniklo v roku 1995 je nezisková organizácia Nový domov. Domov začal písať svoju históriu 3. apríla 1995 a v súčasnosti poskytol služby už 68 klientom vo veku od 5 rokov do 50 rokov. Kapacita zariadenia je 24 miest. Komplexnú starostlivosť o klientov zabezpečuje tím pracovníkov s pedagogickým, zdravotným a iným vzdelaním.

    Úzko spolupracujeme s odborníkmi z odboru neurológie, psychiatrie, fyzioterapie a logopédie.

Nový domov, n.o. © 2012